คู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

Home : กลับหน้าหลัก
 
เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด
เครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า
เครื่องเฝ้าระวังผู้ป่วย
เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
เครื่องวัดความดัน
เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหู แบบอินฟาเรด
เครื่องกระตุกหัวใจ
เครื่องช่วยหายใจ
ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ สำหรับการวัดค่าต่อเนื่อง
เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ แบบไฟฟ้าซึ่งแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด