ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/นวัตกรรม

Home : กลับหน้าหลัก
 
การปรับปรุงอาคารผู้ป่วยรวมให้ใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ รพ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ผลงานการพัฒนาระบบสื่อสารสำหรับงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุข
โครงการสำรวจจุดเสี่ยงด้านอาคารและสภาวะแวดล้อมในสถานพยาบาล เพื่อสร้างกลไกด้านวิศวกรรมเฝ้าระวังฯ
กลไกด้านวิศวกรรม เฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
รถเข็นผู้ป่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ