ตรวจสอบผลการร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกองวิศวกรรมการแพทย์

ประการที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ประการที่ 2 การทุจริตมิชอบ

ประการที่ 3 ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ประการที่ 4 ถูกกลั่นแกล้งประการที่ 5 เรื่องอื่นๆ


ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบหน่วยงานใสสะอาด

 

เรื่องร้องเรียน ::
รายละเอียด
ผู้ร้องเรียน
e-Mail
โทรศัพท์