วิศวกรรมสื่อสาร

Home : กลับหน้าหลัก
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิศวกรรมการแพทย์รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โครงการส่งเสริม พัฒนาระบบสื่อสารวิทยุคมนาคมให้คลอบคลุมทั่วประเทศ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ วค.2 (PDF)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ วค.2 (word)
แบบคำขอขยายข่ายวิทยุ วค.1 (PDF)
แบบคำขอขยายข่ายวิทยุ วค.1 (word)
หนังสือ และ เอกสารปรับ Channel Spacing 25 kHz เป็น 12.5 kHz
คู่มือ การใช้งานระบบเสียงตามสายในโรงพยาบาล
คู่มือ การมีการใช้ระบบวิทยุคมนาคมในโรงพยาบาล